Στοιχεία επιχείρησης

Επωνυμία Επιχείρησης:  ΣΙΤΣΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΦΜ : 047604867
Αρ.Γεμη:

ΔΟΥ :
Έδρα : Λαγκαδάς
54351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ:2394 022188